Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đường công văn 24/09/2021 12/10/2021
2 Bưu điện (Phạm Thành Công) 24/09/2021 29/09/2021
3 Bưu điện (Phạm Thành Công) 24/09/2021 29/09/2021
4 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
5 LÂM QUANG HIẾU 24/09/2021
6 Võ Thị Mỹ Loan 24/09/2021
7 TRẦN PHƯƠNG NAM (BƯU ĐIỆN) 24/09/2021 08/10/2021
8 LÊ THỊ NỤ 24/09/2021
9 Chung Ngọc Hương 24/09/2021
10 Đặng ngọc thanh tâm 24/09/2021