Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Trần Hữu Hiệp 24/01/2022
5 PHAN CHÂU PHI 24/01/2022 27/01/2022
6 TRẦN QUỐC THUẤN 24/01/2022
7 HỒ THỊ MỸ HẠNH 24/01/2022
8 Trịnh Xương Phát 24/01/2022
9 HUỲNH VĂN CHIẾN 24/01/2022 14/02/2022
10 ĐOÀN THỊ THANH MỸ 24/01/2022 25/01/2022