Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ 23/09/2021
2 ĐỖ VĂN PHÚ 23/09/2021
3 HUỲNH THỊ NGỌC TRANG 23/09/2021
4 TRANG LUÂN KIM 23/09/2021
5 Nguyễn Minh Trí 23/09/2021
6 Trần Thiên Thanh 23/09/2021
7 TAI, CHAO-RONG 23/09/2021 29/09/2021
8 TRẦN THỊ THƠM 23/09/2021
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 23/09/2021
10 Nguyễn Thị Dung 23/09/2021 28/09/2021