Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Xuân Phương 30/11/2021
3 NGUYỄN TRẦN ĐỨC NINH 30/11/2021
4 Trần Thị Xuân Hồng 30/11/2021
5 lê nguyễn trung kiên 30/11/2021
6 PHẠM HẢI QUYÊN 30/11/2021
7 Trương Thị Minh Mẫn 30/11/2021
8 Bùi Vân Khánh 30/11/2021
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG THÁI HỒNG 30/11/2021
10 Nguyễn Thị Giải Nguyên 30/11/2021