Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
3 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
4 Lê Phan Thảo Ly 24/01/2022 27/01/2022
5 DƯƠNG QUANG ĐẠT 24/01/2022 25/01/2022
6 Phan Thị Hồng Nhi 24/01/2022
7 ĐỖ THỊ TÂM 24/01/2022
8 TRẦN HỮU TRÍ 24/01/2022
9 LÊ THỊ KIM HƯƠNG 24/01/2022
10 Hoàng Anh Dũng 24/01/2022