Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Minh Nhựt 25/10/2021
3 Lê Thị Ngọc Thảo 25/10/2021
4 TRƯƠNG THỊ HOA 25/10/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/10/2021
6 Nguyễn Thành Nhân 25/10/2021
7 Phạm Văn Hiền 25/10/2021
8 NGUYỄN VĂN LỘC 25/10/2021
9 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
10 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUNG MINH 25/10/2021 01/11/2021