Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Thị Sửu 15/04/2021
2 NGUYỄN ĐĂNG ĐỈNH 15/04/2021
3 Nguyễn Đặng Quỳnh Tâm 15/04/2021
4 Phan Thị Thanh Bình 15/04/2021
5 Huỳnh Yến Chi 15/04/2021
6 Nguyễn Tấn Vĩnh 15/04/2021
7 NGUYỄN XUÂN NHI 15/04/2021
8 TRẦN ĐĂNG HUÂN 15/04/2021
9 NGUYỄN VĂN TUẤN 15/04/2021 20/04/2021
10 VƯƠNG PHONG THIỆN 15/04/2021 16/04/2021