Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN THỊ CẨM NHUNG 06/12/2021
3 Phan van An 06/12/2021
4 Nguyễn Thị Mộng Trinh 06/12/2021
5 Đoàn Thị Vân 06/12/2021
6 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 06/12/2021
7 LƯƠNG THÁI SƠN 06/12/2021
8 Trương Thị Anh Uyên 06/12/2021
9 CÔNG TY TNHH BẢO MINH PHÁT LOGISTICS 06/12/2021
10 NGÔ THỊ TRÀ 06/12/2021