Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN BẠCH ÁI 02/12/2020
2 Vương Trung Việt 02/12/2020
3 Vương Trung Việt 02/12/2020
4 Nguyễn Hoàng Long 02/12/2020
5 Nguyễn Thị Lan Anh 02/12/2020
6 Nguyễn Thị Lan Anh 02/12/2020
7 nguyễn cẩm phương 02/12/2020 09/12/2020
8 Tạ Duy Linh 02/12/2020 09/12/2020
9 Tạ Duy Linh 02/12/2020 09/12/2020
10 Tạ Duy Linh 02/12/2020 09/12/2020