Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Thị Duyên 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 03/12/2021
4 NGUYỄN THỊ HÁT 03/12/2021
5 Trân Đình Khiêm 03/12/2021
6 Võ Văn Nhân 03/12/2021
7 Trân Đình Khiêm 03/12/2021
8 TỪ THỊ KIM HÒA 03/12/2021
9 Đỗ Viết Triều 03/12/2021 16/12/2021
10 VŨ HOANG LONG 03/12/2021