Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Trà My 01/07/2022
3 TRẦN THỊ LAN VIÊN 01/07/2022
4 LÊ HỒNG TUẤN 01/07/2022
5 Nguyễn Thị Kim Tư 01/07/2022
6 Lê Xuân Tú 01/07/2022
7 Phùng Mỹ Hạnh 01/07/2022
8 Nguyễn Thị Hoài Thanh 01/07/2022
9 NGUYỄN THỊ NGỌC PHIẾN 01/07/2022
10 ĐẶNG THỊ KIM LAN 01/07/2022 22/07/2022