Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 18/01/2022
3 ĐÀO DUY THÀNH 18/01/2022
4 TRẦN ĐĂNG KHOA 18/01/2022
5 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/01/2022
6 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/01/2022
7 Vũ Kỳ Nam 18/01/2022
8 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/01/2022
9 Phạm Hồng Thâm 18/01/2022
10 HUỲNH HOÀNG KIM 18/01/2022 19/01/2022