Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thanh Cúc 18/05/2022 23/05/2022
3 MAI VINH QUANG 18/05/2022 31/05/2022
4 BQL chợ Hòa Hưng 18/05/2022
5 NGUYỄN THẾ VINH 18/05/2022 23/05/2022
6 Nguyễn Ngọc Điệp 18/05/2022 18/05/2022
7 Phạm Thị Thu Huyền 18/05/2022
8 Hứa Truyền Thúy 18/05/2022
9 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM 18/05/2022 25/05/2022