Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THỊ NGỌC HẠNH 19/01/2022
3 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG 19/01/2022
4 Hoàng Thị Huệ 19/01/2022
5 PHẠM NGỌC KHÔI 19/01/2022 24/01/2022
6 Phạm Hải Vy 19/01/2022
7 Phan van An 19/01/2022
8 Nguyễn Mai Hòa 19/01/2022 24/01/2022
9 CTY TNHH TM DV SX QUANG THỊNH HƯNG 19/01/2022 26/01/2022
10 Hồ Vũ Bảo Huy 19/01/2022 26/01/2022