Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH BRIGHT STARS CDC SÀI GÒN PEARL 03/12/2021
3 Nguyễn Huỳnh Thúy Phương 03/12/2021
4 Lâm Thị Bích Khánh 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Nguyệt 03/12/2021
6 Lâm Thị Bích Khánh 03/12/2021
7 NGUYỄN MINH TUẤN 03/12/2021
8 Lâm Thị Bích Khánh 03/12/2021
9 Công Ty TNHH Thẩm Mỹ AZ NOSE 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Lệ Nam 03/12/2021 04/01/2022