Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trương Quốc Dũng 26/10/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 26/10/2021
4 PHẠM THỊ PHƯƠNG 26/10/2021
5 LÊ THANH THÚY 26/10/2021
6 ĐỖ VĂN THÔNG 26/10/2021
7 NGÔ HẢI MY 26/10/2021
8 ĐOÀN DANH TUYÊN 26/10/2021
9 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
10 Phạm Thị Kim Ngân 26/10/2021