Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lý Minh Quốc 22/10/2019
2 Nguyễn Phú Hoàng 22/10/2019
3 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
4 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
5 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
6 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
7 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
8 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
9 VÕ VĂN TÍN 21/10/2019
10 Trại nuôi ĐVHD Cao Thanh Long 21/10/2019 24/10/2019