Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ VĂN HÒA 17/05/2021
2 Trần Thị Thương 17/05/2021
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 17/05/2021
4 TRẦN THỊ KIM NGÂN 17/05/2021
5 MAI HUYỀN NGỌC 17/05/2021 02/06/2021
6 Đặng Thị Liên 17/05/2021
7 NGUYỄN VĂN TRÌNH 17/05/2021
8 DƯƠNG TẤN MINH 17/05/2021 07/06/2021
9 Phạm Minh Tân 17/05/2021
10 NGUYỄN HỮU TÙNG 17/05/2021