Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 pham kim thuy 07/07/2022
3 VŨ SONG TOÀN 07/07/2022
4 To Thi Dieu Hoai 07/07/2022
5 LÊ VĨNH PHONG 07/07/2022 12/07/2022
6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 07/07/2022 08/07/2022
7 Phan Thanh Tam 07/07/2022
8 NGUYỄN VĂN NGÂN 07/07/2022 08/07/2022
9 TRẦN ĐÌNH TÀI - NGUYỄN THỊ KIM LOAN 07/07/2022 08/07/2022
10 Phạm Phương Trang 07/07/2022