Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Minh Khánh 25/10/2021
3 MÃ QUANG TRÍ 25/10/2021
4 TRẦN THỊ BÍCH THỦY 25/10/2021
5 Diệp Thanh Tuyền 25/10/2021
6 Nguyễn Huỳnh Hồng Nhung 25/10/2021
7 Nguyễn Thị Tâm 25/10/2021
8 Bưu điện 25/10/2021 04/11/2021
9 PHAN HẢI TRIỀU 25/10/2021
10 Hải Dương 25/10/2021 04/11/2021