Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN KIM HỒNG 16/09/2019 02/10/2019
2 Lê Ngọc Châu 16/09/2019
3 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG01/11/1983 16/09/2019
4 TRẦN MINH TOÀN 16/09/2019 19/09/2019
5 CTCP - TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 16/09/2019 07/10/2019
6 Phan Thị Thanh 16/09/2019
7 Trương Công Đức 16/09/2019
8 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VI NA CO 16/09/2019 18/09/2019
9 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV VI NA CO 16/09/2019 18/09/2019
10 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 16/09/2019 19/09/2019