Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nobumitsu Miyairi (Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam) 16/10/2019 30/10/2019
2 Lê Thị Hương Lan (Công ty TNHH Được Mùa) 16/10/2019 13/11/2019
3 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/10/2019
4 Đinh Mỹ Quyên 16/10/2019 21/10/2019
5 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
6 Ngô Thúy Linh 16/10/2019 21/10/2019
7 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
8 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
9 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
10 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019