Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Trần Hữu Phụng 02/12/2021
4 LÊ THỊ XUÂN 02/12/2021
5 Phạm Thị Ngọc Hiền 02/12/2021
6 NGUYỄN XUÂN TUYÊN 02/12/2021
7 TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO 02/12/2021
8 CÔNG TY TNHH ALESS CONCEPT 02/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VƯƠNG TRUNG 02/12/2021
10 NGUYỄN THANH TUẤN 02/12/2021