Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hoàng Uyên Thanh 18/10/2021
2 quách thị hoàng yến 18/10/2021
3 TRƯƠNG THỊ THANH HOA 18/10/2021
4 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG HOÀNG 18/10/2021
5 trần tấn quang 18/10/2021
6 Lê Thị Huyền Anh 18/10/2021
7 NGUYỄN VĂN CẨN 18/10/2021
8 Lê Thị Huyền Anh 18/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 18/10/2021
10 Nguyễn Lê Minh Châu 18/10/2021