Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TIÊU THANH BÌNH 27/11/2021
3 Trần Thái Thục Nhi 27/11/2021
4 Phạm Tấn Lợi 27/11/2021
5 PHẠM THỊ THANH THỦY 27/11/2021
6 NGUYỄN VĂN THANH 27/11/2021
7 DNTN KHÁCH SẠN HUỲNH CHI 27/11/2021
8 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
9 VĂN THỊ PHƯỢNG 27/11/2021
10 CÔNG TY TNHH VẢI HÀ ĐÔNG 27/11/2021