Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRÍ DŨNG 17/07/2018 07/08/2018
2 Nguyen Ngoc Bao Duy 17/07/2018
3 LƯU THỊ VINH 16/07/2018
4 TRƯƠNG VĂN SÔ 16/07/2018
5 ĐỖ THỊ NGỌC HÀ 16/07/2018
6 CAO NGUYÊN CHÍNH 16/07/2018
7 Trần Lâm Hùng 16/07/2018
8 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 16/07/2018
9 TRẦN THỊ CẤP 16/07/2018
10 TRẦN ĐÌNH TÙNG 16/07/2018