Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ ĐIỆP 18/07/2019 22/07/2019
2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 17/07/2019
3 nguyễn thị ngọc thảo 17/07/2019
4 NGUYỄN XUÂN HÙNG - LÊ THỊ TÂM 17/07/2019 08/08/2019
5 NGUYỄN BÙI LƯƠNG HÀ (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/07/2019 08/08/2019
6 THÁI VĂN THÂN (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/07/2019 01/08/2019
7 TRẦN SUNG 17/07/2019 08/08/2019
8 LÊ NGỌC BẢY (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/07/2019 08/08/2019
9 NGUYỄN CÔNG SON 17/07/2019 08/08/2019
10 LÊ VĂN TRUNG (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/07/2019 08/08/2019