Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MẠNH HÙNG 26/02/2021
2 Nguyễn Tuất Luân 26/02/2021
3 NGUYỄN TIẾN DŨNG 26/02/2021
4 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 26/02/2021 04/03/2021
5 Trương Lệ Quyên 26/02/2021
6 TRỊNH VĂN NGA 26/02/2021 19/03/2021
7 LÊ ANH HOÀNG 26/02/2021
8 Công ty TNHH Xây dựng Quảng cáo Hoàng Gia Cát 26/02/2021 05/03/2021
9 vũ đình minh - cấp mới 26/02/2021 03/03/2021
10 vũ đình minh - cấp mới 26/02/2021 03/03/2021