Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM HUỲNH THANH 25/08/2019
2 THIỀU THỊ BÍCH NGỌC 25/08/2019
3 Lê Thị Bích Tuyến 24/08/2019
4 NGUYỄN NGỌC KIM VY 24/08/2019 28/08/2019
5 LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 24/08/2019
6 Lê Thanh Tùng 24/08/2019
7 CDIMEX-UPS 24/08/2019 04/09/2019
8 CDIMEX-UPS 24/08/2019 04/09/2019
9 RYAN CONSTABLE-UPS 24/08/2019 04/09/2019
10 NGUYEN THI KIM MAI-UPS 24/08/2019 04/09/2019