Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tran Thi Phuong 21/05/2022
3 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/2022
4 Công ty TNHH XNK Hóa Chất Việt Thắng 21/05/2022
5 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/2022
6 CÔNG TY TNHH TM HÓA CHẤT THIẾT BỊ VIỆT NHẬT 21/05/2022
7 Trần Thị Thu 21/05/2022
8 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/2022
9 Nguyễn Thị Hương Giang 21/05/2022
10 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/05/2022