Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH HỮU LÝ 26/01/2021
2 LÊ VĂN TIẾN 26/01/2021
3 NGUYỄN VĂN HOÀN 26/01/2021
4 PHAN THỊ THÚY HẰNG 26/01/2021
5 Đào Hữu Lộc 26/01/2021 02/02/2021
6 Công ty TNHH MTV Tư vấn Trần Phạm 26/01/2021
7 Đào Hữu Lộc 26/01/2021 02/02/2021
8 Võ Chánh Đạo - Đặng Lệ Trinh 26/01/2021 23/02/2021
9 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MINH QUÂN (Đ/d: Phan Huy HOàng) 26/01/2021 02/03/2021
10 Nguyễn Bính - Nguyễn Thị Kim Nhung 26/01/2021 01/02/2021