Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HỮU CẢNH 22/09/2021 29/09/2021
2 Nguyễn Trung Nhân 22/09/2021
3 Mai văn dương 22/09/2021
4 Nguyễn Công Đông 22/09/2021
5 TRẦN THỊ HƯƠNG 22/09/2021 27/09/2021
6 PHẠM VĂN HÙNG 22/09/2021
7 PHAN CHÂU ANH 22/09/2021
8 Lê Thị Thảo Ly 22/09/2021
9 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 22/09/2021
10 Lê Thị Thảo Ly 22/09/2021