Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 trần thị bích thùy 28/01/2022
3 DU THỊ NGỌC TUYỀN 28/01/2022 18/02/2022
4 BÙI HUÂN CHƯƠNG 28/01/2022 11/03/2022
5 Nguyễn Trung Nhân 28/01/2022 11/02/2022
6 NGÔ DUY KHÁNH 28/01/2022 09/02/2022
7 LÊ THỊ THU THANH 28/01/2022 07/02/2022
8 Huỳnh Ngọc Lan Anh 28/01/2022
9 NGUYỄN THANH HƯỜNG 28/01/2022 18/02/2022
10 NGUYỄN ĐỊCH LỤC 28/01/2022 07/02/2022