Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ DUY KHÁNH 28/01/2022
3 Mai Ngọc Hạ Đoan 28/01/2022 15/02/2022
4 NGÔ THANH THỦY 28/01/2022
5 Mai Ngọc Hạ Đoan 28/01/2022 15/02/2022
6 Trần Thị Mai Thúy 28/01/2022 15/02/2022
7 Nguyễn Quốc Thống 28/01/2022 15/02/2022
8 VŨ THỊ HỒNG ĐỨC 28/01/2022
9 Nguyễn Kim Ngân 28/01/2022 15/02/2022
10 Vũ Thị Tuyết Lan 28/01/2022 08/02/2022