Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TIẾN DŨNG 11/05/2021
2 Cty TNHH MTV Máy May CN Mai Trung 11/05/2021
3 Công Ty Cổ Phần Sinh Học Quốc Tế Nani 11/05/2021
4 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG 11/05/2021
5 NGUYỄN NGỌC QUANG-NGUYỄN THU THỦY 11/05/2021
6 PHẠM DUY MINH - PHAN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11/05/2021
7 Nguyễn Thanh Toàn 11/05/2021
8 TRẦN THỊ QUỲNH THƯƠNG 11/05/2021 26/05/2021
9 Lê Thị Thủy Phương 11/05/2021
10 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG KIM 11/05/2021