Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HÀ THANH HÒA 21/10/2021
2 NGUYỄN THỊ THI THI 21/10/2021
3 TRẦN NGUYÊN THỊ THÙY TRANG 21/10/2021
4 Trần Thị Ngọc Hạnh 21/10/2021
5 Khưu Hưng 21/10/2021
6 PHẠM THỊ DUNG 21/10/2021
7 DƯƠNG THANH THẢO 21/10/2021
8 Nguyễn Bảo Thoa 21/10/2021
9 TRẦN LÂM QUẾ ANH 21/10/2021
10 Phạm Phú Hiếu Tâm 21/10/2021