Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
2 bùi lê ngọc nhụy 17/10/2019
3 NGUYEN THI THU HA 17/10/2019
4 HTX VẬN TẢI LỘC PHÁT 17/10/2019 21/10/2019
5 Võ Văn Thương 17/10/2019 26/11/2019
6 Thang lương 17/10/2019
7 TRẦN THỊ THÚY NHI 17/10/2019 22/10/2019
8 TRẦN CÔNG THÀNH 17/10/2019 21/11/2019
9 TRẦN THANH TUẤN 17/10/2019 21/10/2019
10 Phan Thị Minh Châu 17/10/2019