Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tuấn Minh Hiền 19/01/2022 25/01/2022
3 HOÀNG HUYỀN ANH 19/01/2022 25/01/2022
4 NGUYỄN THỊ KIM OANH 19/01/2022 25/01/2022
5 NGUYỄN BẢO LÂM 19/01/2022 23/02/2022
6 TRẦN ĐÌNH ĐƯƠNG 19/01/2022 16/02/2022
7 Nguyễn Thị Thu Nga 19/01/2022
8 TRẦN THANH KIM CƯƠNG 19/01/2022 09/02/2022
9 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 19/01/2022
10 Phạm Như Quỳnh 19/01/2022