Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Ái NHi 04/12/2021
3 NGUYỄN NHẬT THANH 04/12/2021
4 Trần Phương Anh 04/12/2021
5 Phạm Thị Ái NHi 04/12/2021
6 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/12/2021
7 ĐỖ THỊ MỸ HÀ 04/12/2021
8 PHẠM NGỌC QUANG 04/12/2021
9 NGUYỄN THANH CẦN 04/12/2021
10 TẠ THỊ KIM XUÂN 04/12/2021