Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ ĐỨC MINH 28/11/2020
2 Dương Thị Khánh Hương 28/11/2020
3 TRẦN THỊ MINH THUẬN 28/11/2020 14/12/2020
4 Nguyễn Thị Viếng 28/11/2020
5 Phạm Thị Lan 28/11/2020
6 Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Vân 28/11/2020 14/12/2020
7 NGUYỄN GIÁP PHƯỚC 28/11/2020 03/12/2020
8 ĐÀO THỊ YẾN 28/11/2020 03/12/2020
9 Trần Thị Trang 28/11/2020 30/11/2020
10 BÙI THỊ HẰNG 28/11/2020 02/12/2020