Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ GIA KIỆT 11/05/2021
2 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11/05/2021 27/05/2021
3 Công Ty Cổ Phần Sinh Học Quốc Tế Nani 11/05/2021
4 huỳnh chu 11/05/2021 13/05/2021
5 Trần Thị Mi 11/05/2021
6 PHAN THANH AN - PHẠM LÊ MỘNG BÌNH 11/05/2021
7 Đoàn Thái Cang 11/05/2021
8 Đinh Thị Xuân Thảo 11/05/2021
9 LA CHẤN HÀO 11/05/2021
10 Nguyễn Văn Phụng 11/05/2021 17/05/2021