Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 KHỔNG PHỤNG NGHI 17/01/2022
3 LÊ THỊ BÌNH 17/01/2022
4 PHẠM KIM TUYÊN 17/01/2022
5 Trinh Kieu Hanh 17/01/2022 26/01/2022
6 TRẦN MỸ LAN 17/01/2022
7 Trần Thị Đào 17/01/2022 26/01/2022
8 NGUYỄN TỨ ĐẠI 17/01/2022 26/01/2022
9 Lê Thị Thu Hiền 17/01/2022 26/01/2022
10 HÀ HUY TẤN LỘC 17/01/2022 21/01/2022