Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Mỹ Vinh 18/10/2019
2 Nguyễn Thị Mỹ Vinh 18/10/2019
3 Trần Thị Ngọc Nga 18/10/2019
4 Tống Phước Duy Niệm 18/10/2019
5 Trần Thị Ngọc Nga 18/10/2019
6 Trần Thị Ngọc Nga 18/10/2019
7 Trần Thị Ngọc Nga 18/10/2019
8 Trần Thị Ngọc Nga 18/10/2019
9 Võ thị thu thủy 18/10/2019
10 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Sản xuất Quảng cáo và Sự kiện Rubik 18/10/2019 23/10/2019