Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 30/10/2020 20/11/2020
2 PHẠM THỊ CÚC HOA 30/10/2020 23/11/2020
3 TRẦN VĂN THI 30/10/2020 10/11/2020
4 Trương Hồng Thịnh 30/10/2020 04/11/2020
5 TRẦN VĂN THI 30/10/2020 10/11/2020
6 VĂN MINH TUẤN 30/10/2020 06/11/2020
7 b 30/10/2020
8 TỐNG THẾ HÙNG 30/10/2020
9 Tạ Công Huy Pháp 30/10/2020 09/11/2020
10 TRẦN QUẾ HƯƠNG 30/10/2020 20/11/2020