Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ZUNIK 13/06/2021 14/07/2021
2 PHẠM THỊ MINH TRANG 13/06/2021 14/07/2021
3 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM 13/06/2021 14/07/2021
4 Đinh Thị Thanh Huyền 13/06/2021 14/07/2021
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH MỘC 13/06/2021 14/07/2021
6 Nguyễn Ngọc Mẫn 13/06/2021 14/07/2021
7 Tuyền Trần Thị 13/06/2021 14/07/2021
8 Nguyễn Ngọc Mẫn 13/06/2021 14/07/2021
9 PHẠM THU THẢO 13/06/2021 14/07/2021
10 Phan Thị Thu Ngân 13/06/2021 14/07/2021