Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG HẠNH 04/12/2021
3 Ngô Thị Minh Huệ 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 04/12/2021
5 Trần Thị Liên 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH LALLEMAND VIỆT NAM 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN SINH 04/12/2021
8 Trần Thị Bích Phượng 04/12/2021
9 Thi Thanh Tuyền 04/12/2021
10 ĐẶNG XUÂN TUNG 04/12/2021