Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 26/05/2022 16/06/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 26/05/2022
4 Phạm Thị Thu Thủy 26/05/2022
5 Đỗ Ngọc Khánh Linh 26/05/2022
6 CÔNG TY TNHH AN TÍN KD 26/05/2022
7 nguyen van dong 26/05/2022
8 Trần Bảo Lộc 26/05/2022
9 TRẦN ÁI NHẠN 26/05/2022
10 tạ hồng hạnh 26/05/2022