Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thuý Linh 01/07/2022
3 Phùng Thị Thu Trang 01/07/2022
4 NGUYỄN THIỆN HÓA 01/07/2022
5 Hoàng Việt Phong 01/07/2022
6 Nguyễn Thị Hoài Thu 01/07/2022
7 LÝ ANH KIỆT 01/07/2022
8 LÊ THỊ KIM HOA 01/07/2022
9 Võ Thị Bích Duyên 01/07/2022
10 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 01/07/2022