Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ CHÍ PHONG 09/12/2021
3 LÊ HẢI CƯỜNG 09/12/2021
4 Ngô Đình Ngọc Mai 09/12/2021
5 Lê Thị Bích Lan 09/12/2021
6 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
7 Nguyễn Tài 09/12/2021 14/12/2021
8 Hồ Sơ Test 09/12/2021 14/12/2021
9 TĂNG TRƯƠNG ANH ĐÀO 09/12/2021
10 PHAN THỊ THANH TUYỀN 09/12/2021