Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Hoàng Phúc 09/08/2022
3 PHẠM THỊ MỸ TIỀN 09/08/2022
4 Nguyễn Thị Bình An 09/08/2022
5 Hoa Huệ Tiên 09/08/2022
6 NGUYỄN THỊ HOA 09/08/2022
7 Đỗ Duy Thanh 09/08/2022
8 Nguyễn Thị Minh Huệ 09/08/2022
9 ĐẶNG KIM NGA 09/08/2022
10 LÊ THỊ HẬU 09/08/2022