Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH NAVY-T.S 18/06/2021
2 Nguyễn Ngọc Hoài Sương 18/06/2021
3 Hồ Khánh Việt Long 18/06/2021
4 Đặng Trọng Thành 18/06/2021
5 Bưu Điện 18/06/2021 29/06/2021
6 Vũ Thị Hương 18/06/2021 29/06/2021
7 lê thị thu hà 18/06/2021
8 Bùi Thị Kim Thủy 18/06/2021
9 LÂM QUANG HIẾU 18/06/2021
10 Lâm Thị Thanh Huyền 18/06/2021 29/06/2021