Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
3 NINH THỊ TRÀ MY 07/10/2022
4 Đào Ngọc Thủy Tiên 07/10/2022
5 Châu Đại Hà 07/10/2022
6 TRƯƠNG DANH MINH 07/10/2022
7 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 07/10/2022
8 TRƯƠNG THỊ HẢI MI 07/10/2022
9 Lê Khánh Trình 07/10/2022
10 trần xuân bình 07/10/2022