Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021
3 Nguyễn Thụy Hoài Thu 03/12/2021
4 Phạm Vũ Quốc Huy 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Vân 03/12/2021
6 PHẠM PHƯƠNG NAM 03/12/2021
7 Huỳnh Xuân Trúc 03/12/2021
8 LÊ VĂN 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - GIA CÔNG - THƯƠNG MẠI H-PH 03/12/2021
10 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021