Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thị Bích Viên 27/01/2022
3 LÊ HUY THÀNH 27/01/2022
4 Lương Quốc Anh 27/01/2022
5 Phạm Phương Thúy 27/01/2022
6 Lê Thị Xuân Tuyến 27/01/2022
7 Lương Quốc Anh 27/01/2022
8 TRẦN MINH ĐỨC 27/01/2022 11/03/2022
9 HUỲNH THỊ THANH VÂN 27/01/2022 11/03/2022
10 Tran Hien 27/01/2022